photo_library ภาพข่าวกิจกรรม

เกษตรที่สูงลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
เกษตรที่สูงลำพูน ต้อนรับนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเข้าชมฐานเรียนรู้ต่างๆ
เกษตรที่สูงลำพูน ติดตามเยี่ยมเยือนกลุ่มเกษตรกรสวนสามแสน บ้านกลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เกษตรที่สูงลำพูน สนับสนุนกล้าดอกเก๊กฮวยให้กลุ่มเกษตรกร "สวนสามแสน" ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เกษตรที่สูงลำพูน สนับสนุนกล้าผักเชียงดาและจิงจูฉ่าย ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อใช้ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่"

library_books แผนงานโครงการ